Observatieonderzoek

Door de komst van Chinese webshops in Nederland is afluisteren kinderspel geworden. Zendertjes zijn voor een paar euro verkrijgbaar op het internet en met plug & play te installeren. Ondanks dat het strafbaar is lijken, maar weinig mensen zich hier iets van aan te trekken. Dit blijkt wel uit de resultaten van onze regering. Nederland behoort tot de wereldtop met drie landen waarin het meeste wordt afgeluisterd. De kans is dus groot dat jouw vermoedens kloppen en je ook slachtoffer bent van afluisteren. We zien dit gebeuren in het bedrijfsleven, maar ook privé als je bijvoorbeeld problemen hebt met de buurman. Gelukkig kunnen wij je helpen met afluisterapparatuur opsporen. We kunnen met speciale apparatuur afluisterapparatuur opsporen en achterhalen wie de dader is. Doordat we erkend zijn als detective bij justitie kunnen we officiële bewijslasten aandragen. Handig als je de kosten van het onderzoek wilt verhalen op de dader.

Observatieonderzoek bij je ex-partner uitvoeren

Je betaalt elke maand honderden euro’s aan alimentatie. Maar via anderen krijg je te horen dat je ex-partner al lang samenwoont met een andere man. Officieel hoef je dan geen alimentatie meer te betalen. Maar de rechter zegt dat je met officiële bewijzen moet komen. Dit is vrij lastig want je kan zelf niet aan een inschrijving komen van de huurwoning. Als je ex slim is heeft ze de nieuwe partner niet eens geregistreerd bij de woning. Kortom je betaalt alimentatie en je lijkt er niets aan te kunnen doen. Gelukkig valt het mee want je kan een observatieonderzoek laten uitvoeren. Hiermee kan de detective met officiële bewijzen komen dat je ex-partner samenwoont. Met een observatieonderzoek krijg je de resultaten die je nodig hebt om bij de rechter een verzoek in te dienen. De kosten van het onderzoek heb je al snel terugverdiend. Je hoeft namelijk geen alimentatie meer te betalen dankzij het onderzoek.