Detective solutions

De ene speurder is de andere niet
Van ‘bedrijfsrecherche’ tot particulier onderzoeker’, een snelle zoektocht door het internet levert je talloze adressen en advertenties van detectivebureaus op. Maar hoe weet jij nu bij wie je met jouw specifieke vraag of probleem terechtkan?

Niet elke detective is een rechercheur
Politiemensen die speurwerk verrichten zijn rechercheurs. Alle andere speurders, al noemen ze zichzelf soms ook recherche, zijn prive detectives. Die laatsten kunnen verschillende taken uitvoeren en dit voor rekening van verschillende opdrachtgevers. Helemaal ingewikkeld wordt het wanneer de officiële recherche voor sommige taken ook privéspeurders inzet.

Screen mijn bedrijf
De taken die een particulier detective in opdracht van een bedrijf kan uitvoeren zijn uiteenlopend van aard. Zo kan hij in de eerste plaats worden ingezet als algemeen veiligheidsadviseur, iemand die in de gaten houdt wat er zoal gebeurt in bepaalde vestigingen, waar eventueel fouten tegen de veiligheid worden gemaakt en hoe dit kan worden voorkomen. In sommige gevallen geven ze veiligheidstrainingen aan het personeel van hun opdrachtgever. In tweede instantie kan een privédetective werknemers in de gaten houden bij, bijvoorbeeld, een vermoeden van diefstal of fraude. Een stap verder gaat de baas die laat nagaan of een zieke werknemer wel echt ziek is. Er is echter nog meer. In deze tijd schakelen meer en meer werkgevers ook speurders in om het privéleven van hun personeel, en zelfs van hun sollicitanten, uit te vlooien. Dit laatste doen ze vooral om eventuele potentiële veiligheidslekken door al dan niet bewust gedrag van dat personeelslid vast te stellen. Is iemand bijvoorbeeld te nonchalant met zijn laptop of draadloze verbindingen? Of heeft hij of zij een verhouding die hem of haar vatbaar maakt voor chantage? Bij het screenen van sollicitanten probeert men op deze wijze alvast een aantal problemen te voorkomen door te kijken of de toekomstige werknemer niet enkel over de vereiste diploma’s maar ook over een door het bedrijf gewenst profiel beschikt.

Persoonlijk
Naast de bedrijfsrecherche, die volgens sommige flirt met de grenzen van het toelaatbare voor wat privacy betreft, kennen we allemaal de meest tot de verbeelding sprekende prive detective: diegene die je op jouw vraag een volledig overzicht van het doen en laten van je man, kinderen of – eigenlijk- wie dan ook bezorgt. Onderzoekers in de privésfeer kunnen ook worden ingeschakeld om verborgen elementen uit een stamboom of “verloren” familieleden of vrienden op te sporen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de vele televisieprogramma’s waarin mensen verenigd worden.